Havfugle
 
Bemærkninger:
Søkongen er Grønlands mindste havfugl og vejer kun omkring 160 g. Den lever kun få steder i verden. Til gengæld forekommer den i utrolige mængder hvor den findes i tætte kolonier.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF SØKONGER!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2004 Billed ID: soekonge_2133
Lokalitet: Scoresbysund    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Havternen er, med sine ekstremt lange vinger og ekstremt korte ben, skabt til et liv i luften, mere end et liv på landjorden.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF HAVTERNER!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2006 Billed ID: CEg_1994
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Canon RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Mallemukken er den nordlige halvkugles svar på en albatros, og er udbredt i hele Grønland. Den finder sin føde i havoverfladen, oftes adskillige kilometer fra kolonien.


KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF MALLEMUK!
 
Fotograf: CEg Dato: Maj 2007 Billed ID: CEg_0013
Lokalitet: Disko Bugt    Original format: Digitalt, Canon RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Sabinemågen er en sjælden fugl i Grønland, der yngler i kolonier. I Grønland kender men til lidt over 20 kolonier, og stort set alle sammen ligger i havternekolonier.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF SABINEMÅGE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2007 Billed ID: CEg_8848
Lokalitet: Nordøstgrønland    Original format: Digitalt, Canon RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Ismågen er en sand arktisk fugleart, der forekommer i kolonier. Ismågens tilbagegang er ofte sat i forbindelse med globale klimaændringer.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF ISMÅGE!
 
Fotograf: LWi Dato: Aug. 2009 Billed ID: LW015012
Lokalitet: Nordøstgrønland    Original format: Digitalt, Canon RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Polarlomvien har i størstedelen af Grønland gennemgået en betragtelig tilbagegang gennem de sidste årtier, men i Thuleområdet regnes bestandene som stabile. Sandsynligvis pga. den tynde befolkningstæthed, og dermed et lille jagttryk.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF POLARLOMVIE!
 
Fotograf: LWi Dato: Juli 2006 Billed ID: LW007542
Lokalitet: Thule området    Original format: Digitalt, Canon RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Riden er udbredt i hele Grønland og yngler i kolonier på stejle klippesider.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF RIDER!
 
Fotograf: LWi Dato: Aug. 2006 Billed ID: LW007686
Lokalitet: Thule    Original format: Canon RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Rosenmågen er en ekstrem sjælden fugl i Grønland, og der kendes kun til ganske få ynglefund i landet.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF ROSENMÅGE!
 
Fotograf: CEg Dato: Aug. 2006 Billed ID: CEg_9888
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Kongeederfuglen er en fåtallig ynglefugl i Nord- og Østgrønland, men om vinteren gæstes de grønlandske farvande af tusindevis af canadiske kongeederfugle.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF KONGEEDERFUGL!
 
Fotograf: LWi Dato: Feb. 2005 Billed ID: LW003124
Lokalitet: Nuuk    Original format: Digitalt, jpg 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Ederfuglen er efter lomvien den fugleart i Grønland der skydes flest af.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF EDERFUGL!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2007 Billed ID: CEg_3989
Lokalitet: Nuuk    Original format: Digitalt, jpg 3888 x 2592 pixels
 

Bemærkninger:
Lunden, eller Søpapegøjen som den også kaldes, er ikke en almindelig fugl i Grønland. Omkring 5000 par yngler på småøer i Vestgrønland. Lunden er totalfredet i Grønland.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF LUNDE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juni 2002 Billed ID: lunde_1802
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 2048 x 1536 pixels
 

Bemærkninger:
Storskråbe

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF STORSKRÅBE!
 
Fotograf: LWi Dato: Aug. 2004 Billed ID: LW002228
Lokalitet: Godthåbsfjorden    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Tejsten er den af de seks arter af alkefugle i Grønland, der udviser den mest kystnære tilknytning.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF TEJST!
 
Fotograf: CEg Dato: Juni 2006 Billed ID: tejst_1193
Lokalitet: Disko Bugt    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Den toppede skallesluger yngler i det meste af Vestgrønland, men ingen steder i større antal. Arten er en rigtig fiskespiser, med et højtspecialiseret næb til at fange fisk med.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF TOPPET SKALLESLUGER!
 
Fotograf: CEg Dato: Feb. 2005 Billed ID: CEg_7798
Lokalitet: Nuuk    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Skarven er de seneste år blevet en mere almindelig fugl i Grønland.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF SKARV!
 
Fotograf: LWi Dato: Juli 2005 Billed ID: LW004981
Lokalitet: Disko Bugt    Original format: Digitalt, Canon Raw 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Den almindelige kjove er udbredt i det meste af Grønland og er en eminent flyver. Den ernærer sig delvist ved at stjæle bytte fra andre havfugle når de returnerer til kolonien efter fødesøgning på havet.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF ALMINDELIG KJOVE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2008 Billed ID: CEG_3352
Lokalitet: Sandøen    Original format: Dias
 

Bemærkninger:
Den lille kjove er stærk afhængig af lemminger i sit fødevalg, og forekommer således kun i Nordøstgrønland som ynglefugl.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF LILLE KJOVE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2008 Billed ID: CEG_0202
Lokalitet: Zackenberg    Original format: Dias
 

Bemærkninger:
Den hvidvingede måge er en almindelig fugl i Grønland, men er kun udbredt ganske få steder uden for Grønlands grænser.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF HVIDVINGET MÅGE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juni 2004 Billed ID: hvidvinget_maage_5280
Lokalitet: Godthåbsfjorden    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Gråmågen er vidt udbredt i hele Grønland, men yngler ikke som sin nære slægtning den Hvidvinget Måge, i store tætte kolonier, men findes typisk på holme og småøer.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF GRÅMÅGE!
 
Fotograf: CEg Dato: Maj 2008 Billed ID: _MG_9668
Lokalitet: Disko Bugt    Original format: Digitalt, Canon Raw 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Svartbagen er verdens største mågeart.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF SVARTBAG!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2005 Billed ID: CEg_7393
Lokalitet: Disko Bugt    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Sildemågen var for tidligere meget sjælden i Grønland, men har gennem de seneste 20 år bredt sig til flere lokaliteter i Sydgrønland.


KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF SILDEMÅGE!
 
Fotograf: LWi Dato: Juli 2006 Billed ID: LW009479
Lokalitet: Nuuk    Original format: Digitalt, Canon RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Thayers måge forekommer sjældent i Qaanaaq-området.


KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF THAYERS MÅGE!
 
Fotograf: LWi Dato: Juli 2006 Billed ID: LW008469
Lokalitet: Thule    Original format: Digitalt, Canon RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Langs sydsiden af Grønne Ejland arbejder rejekutterne i døgndrift. En havterne strækker vingerne til hilsen.
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2003 Billed ID: havterne_1459
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
En hvidvinget måge ved ynglekolonien. Rosenroden ved siden af mågen nyder godt af den gødende effekt fra fuglegødningen omkring kolonien, og optræder her i store puder.

 
Fotograf: CEg Dato: Juni 2004 Billed ID: hvidvinget_maage_5498
Lokalitet: Godthåbsfjorden    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
En måge ud for Nuuk er ved solnedgang på vej til overnatningspladsen.

 
Fotograf: CEg Dato: maj 2004 Billed ID: maage_1710
Lokalitet: Nuuk    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
På øgruppen Grønne Ejland i Disko Bugt yngler fire af Nordatlantens seks arter af alkefugle, heriblandt alken.
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2003 Billed ID: alk_1553
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels