Harefangst
 
Harefangst er en populær fritidsbeskæftigelse, men det er sjældent at der sælges harer på Brættet.
Billederne på denne side er alle fra Nuuk-området og formatet er digitalt, Canon Raw 3504 x 2336 pixels.