Hvalfangst

Grønland er et af de lande i Verden hvor hvalfangst stadig er tilladt. Foruden de mindre hvalarter narhval (riffel), hvidhval (riffel) og vågehval (harpun og riffel) er det tilladt at skyde få finhvaler årligt (harpun).
Når en stor hval er fangst bliver den landet på en mindre skær, hvor den parteres og uddeles til de deltagende parter.
Billeder på denne side er alle fra Nuuk-området. Formatet er digitalt, jpg 3504 x 2336 pixels.