Hvidvinget Måge
 
Den Hvidvingede Måge er en fugleart, hvis udbredelse der begrænser sig til Grønland, og kun forekommer sjældent uden for Grønlands grænser.
Den yngler typisk i store kolonier på utilgængelige klippehylder, og er udbredt i det meste af den sydlige og centrale del af Vestgrønland.
Billederne på denne side er alle fra Godthåbsfjorden, taget i juni 2004 i digitalt format (jpg 3072 x 2048 pixels).