Lodde (Mallotus villosus)

Lodden, eller Ammassat på grønlandsk, er en nøgleart i det grønlandske marine økosystem, og en lang række fiskearter, såvel som sæler, fugle og hvaler, er afhængige af den. Den optræder i stort antal på lavt, varmt kystnært vand for at gyde i maj/juni måned, hvor den fanges med håndnet. I Disko Bugt er lodderne særlig store og fede, og forekommer normalt i rigelige mængder - faktisk i så store mængder at de kan bruges som hundefoder.
Billeder på denne side er alle taget i digitalt foramt, Canon RAW 3504 x 2336 pixels.