Polarræv (Alopex lagopus)

Polarræven opdeles typisk i to typer efter levevis: "Fjeldræv" - som forekommer i indlandet, og "kystræv" som finder sin føde langs kysten og i drivisen. Mange steder i Grønland regnes Polarræven som et skadedyr, og der udstedes visse steder skydepræmier, da man frygter at ræven kan smitte slædehunde med rabies. Tidligere forekom en betydelig fangst af polarræv med indhandling af skindene, men i dag er prisen på ræveskind så lav at polarræven ikke længere jages for pelsens skyld.
Billeder på denne side er alle i digitalt format Canon RAW, 3504 x 2336 eller 3888 x 2592.