Ridefangst

Riden er en populær spise i Grønland. Fangsten er kort og intensiv i efterårsmånederne, og årligt skydes omkring 40.000 fugle i Grønland. Ridebestanden er i tilbagegang i Grønland, og flere af kolonierne er blevet kraftigt decimeret gennem de sidste årtier.
Billeder på denne side er alle taget i digitalt format.