Søkonge
 
Søkongen er en rigtig grønlandsk havfugl og ingen steder i Verden forekommer den i så store mængder som i Grønland. Kolonierne kan rummer 100.000-vis af fugle, og de mange fugle samlet på samme sted præger omgivelserne. Den gødende effekt fra fuglenes ekskrementer gør at i nærheden af en søkongekoloni findes oftest en rig vegetation - en skarp kontrast til de ellers golde omgivelser som søkongen yngler i.
Søkongen findes i millionvis i Thule- og Scoresbysundområdet, hvor omkring 80% af Verdensbestanden yngler. Desuden findes små enkelte kolonier i Upernavik- og Disko Bugt området.
Søkongen lever fortrinsvis af små vandlopper, typisk kun 5-7 mm store, som den henter på op til 30 meters dybde. For at kunne transportere store mængder af de små zooplankton benytter den sig af en strubepose til at fragte føden til reden.
Billederne på denne side er alle fra Scoresbysundområdet (Kap Brewster og Kap Høegh), taget i juli 2004 i digitalt format (jpg 3072 x 2048 pixels) - og fra Qaanaaq-området 2006 (Canon Raw 3504 x 2336 pixels).