Torsk (Gadus ogac)

Torsken var tidligere den økonomisk vigtigste fiskeart i Grønland. Det var torsken der udgjorde fundamentet da Grønland for mere end hundrede år siden skulle omlægges fra et fangersamfund til et fiskersamfund. Mange bygder blev grundlagt steder hvor torskefiskeriet var godt. Klimaændringer har gjort at torsken gradvist forsvandt fra grønlandske farvande, og i 1980'erne var stort set al fiskeri ophørt.
Billeder på denne side er alle taget i digitalt foramt, Canon RAW 3504 x 2336 pixels.