Vandfugle
 
Bemærkninger:
Den rødstrubede lom er udbredt i hele Grønland selv til de allernordligste egne.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF RØDSTRUBET LOM!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2007 Billed ID: CEg_3479
Lokalitet: Mestersvig    Original format: Digitalt, Canon RAW 3888 x 2592 pixels
 

Bemærkninger:
På øgruppen Grønne Ejland i Disko Bugt er havlitten en almindelig ynglefugl i tilknytning til havternekolonierne. Det karakteristiske kald sammen med midnatssolen i smukke omgivelser giver en total naturoplevelse.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF HAVLIT!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2003 Billed ID: havlit_1297
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Thorshanen har sin hovedudbredelse i Østgrønland, men på få lokaliteter i Disko Bugt og i Upernavik området findes den som fåtallig ynglefugl.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF THORSHANE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2003 Billed ID: thorshane_3274
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Hos odinshønsene er kønsrollerne byttet om: Hunnen har den flotteste fjerdragt, og det er hannen der udruger og opfostrer ungerne, mens hunnen hurtigt forlader ynglepladsen, for at begynde sit træk sydpå.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF ODINSHANE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2003 Billed ID: odinshane_0912
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Den Stortgrå Ryle er Grønlands almindeligste vadefugl og udbredt i det meste af landet. Det er samtidigt den eneste vadefugleart der tilbringer vinteren i Grønland, hvor den kan træffes langs kysterne.
KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF SORTGRÅ RYLE!
 
Fotograf: CEg Dato: Nov. 2003 Billed ID: sortgraa_ryle_3498
Lokalitet: Nuuk    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Canadagåsen var engang en sjælden fugl i Grønland, men efter 1980'erne har den bredt sig voldsomt i landet.
KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF CANADAGÅS!
 
Fotograf: CEg Dato: Maj 2007 Billed ID: ceG_8343
Lokalitet: Kangerlussuaq    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Hvis den store præstekrave er forstyrret i nærheden af sin rede vil den prøve at lokke forstyrreren væk ved at spille tilskadekommen.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF STOR PRÆSTEKRAVE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2003 Billed ID: praestekrave_3437
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Den smukke strømand kan træffes i Nuukområdet året rundt. Den yngler kun ganske få steder i Grønland, men flere tusinde canadiske fugle benytter Vestgrønland til fælde- og overvintringsområde.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF STRØMAND!
 
Fotograf: CEg Dato: Maj 2004 Billed ID: stroemand_1993
Lokalitet: Nuuk    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Gråanden var tidligere en sky og fåtallig fugl i Grønland, men gennem de seneste årtier er den blevet mere almindelig, og findes i dag ynglende i de grønlandske byer.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF GRÅAND!
 
Fotograf: CEg Dato: Sep. 2003 Billed ID: graaand_1701
Lokalitet: Nuuk    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels
 

Bemærkninger:
Stenvenderen yngler i højarktis, men er almindelig som trækgæst langs de grønlandske kyster om efteråret.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF STENVENDER!
 
Fotograf: LWi Dato: Juli 2005 Billed ID: LW005225
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Sandløber

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF SANDLØBER!
 
Fotograf: LWi Dato: Juli 2005 Billed ID: LW005225
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, jpg 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Sandløber

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE FLERE BILLEDER AF ISLANDSK RYLE!
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2006 Billed ID: CEG_3597
Lokalitet: Grønne Ejland    Original format: Digitalt, RAW 3504 x 2336 pixels
 

Bemærkninger:
Den almindelige ryle er en vidt udbredt ynglefugl i Nordøstgrønland.
 
Fotograf: CEg Dato: Juli 2004 Billed ID: alm_ryle_5718
Lokalitet: Scoresbysund    Original format: Digitalt, jpg 3072 x 2048 pixels